Nieuws in de marge

Monday, January 09, 2012

Smart wordt het eerste 100% CO² neutrale automerk!

Sinds zijn prille begin heeft smart altijd al veel belang aan het milieu gehecht. De modellen van het merk, ongeacht of het om diesel- of benzineversies gaat, behoren dan ook tot de auto’s met het laagste brandstofverbruik en dus de kleinste CO2-emissies. smart wil echter nog meer inspanningen op milieugebied leveren en heeft daarom beslist om met WeForest samen te werken, een internationale organisatie met een vestiging in Brussel die zich voor een duurzame herbebossing inzet. Het principe: een smart verkocht, 168 bomen geplant … Het milieu ligt smart nauw aan het hart en daarom heeft het merk beslist om met WeForest samen te werken en om de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen door een deel van de verdwenen bossen weer aan te planten. Het is de bedoeling om de koolstofemissie van elke smart die in België verkocht wordt, te compenseren door in Kenia 168 bomen per verkochte auto aan te planten. Kenia is een land dat door woestijnvorming bedreigd wordt en dat 30% van zijn wouden heeft zien verloren gaan door illegale houtkap.

Waarom precies 168? Omdat een smart over vier jaar ongeveer 5.160 kg C02  uitstoot (0,089 kg x 14.500 km per jaar x 4 jaar). Een jonge boom absorbeert gemiddeld enkele kilo’s koolstof per jaar, maar na een decennium loopt dat al op tot 300 kg per jaar. smart en WeForest hebben er echter voor geopteerd om een groter aantal bomen te planten zodat niet alleen de eerste vier gebruiksjaren gecompenseerd worden. 168 bomen per auto betekent dat alle koolstof die de bomen na het vierde jaar opnemen, een bonus voor de aarde vormt.


Maar waarom bomen? Omdat 10 miljoen km² verarmde landbouwgrond die we vandaag aantreffen in het begin van de 20e eeuw met rijke bossen begroeid was. Slechte landbouwmethoden, overbegrazing, overbevolking en ontbossing hebben die groene zones tot stofvlaktes herleid. Het resultaat? Een massale aantasting van de ecosystemen, de vernieling van de bodemstructuur, maar ook een groter risico op aardverschuivingen, overstromingen, droogtes en woestijnvorming. Omdat bomen de echte longen van onze planeet zijn, vormen ze een van de oplossingen voor die problemen. Hoe meer bomen, hoe meer wolken. De bomen filteren de CO2 en stoten waterdamp uit. Die waterdamp condenseert op lage hoogte tot wolken die onze planeet snel kunnen afkoelen. Het verband tussen de bebossing en de opwarming van de aarde is overigens al door een groot aantal wetenschappers aangetoond.

Daarom is een duurzame herbebossing zo belangrijk. En dat is precies de opdracht die WeForest zich gesteld heeft. WeForest is een NGO die heel wat wetenschappers groepeert die zich gespecialiseerd hebben in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Opdat het werk van WeForest echter een blijvende impact zou hebben, wil de organisatie de lokale gemeenschappen bij de projecten betrekken – door middel van opleidingen, maar ook door hun werk op lange termijn en betere levensomstandigheden te bieden. Die bomen die de toekomstige eigenaars van een smart zullen ‘schenken’, worden het eigendom van de lokale landbouwers die de bomen zullen aanplanten en verzorgen. In dat verband verplicht WeForest er zich toe om de bomen gedurende minimum tien jaar te ‘volgen’. Elke koper van een smart krijgt een persoonlijk en genummerd certificaat van milieuverantwoordelijkheid, met meer bepaald de GPS coördinaten van zijn deel van het bos in aanleg.

Geregeld verstuurt WeForest naar smart en zijn klanten een rapport met foto’s van de groeiende bomen. Een mooi initiatief dat smart ertoe aanzet om nog meer inspanningen voor het milieu te leveren en waardoor smart bovendien het eerste 100% CO2-neutrale automerk wordt. De CO2-emissies worden nu immers volledig gecompenseerd door de aanplanting van bomen, de echte longen van de wereld. Meer informatie op www.weforest.org
Smart en het project WeForest vindt u ook op facebook vanaf 10 januari 2012: www.facebook.com/smartbelgium

Labels: ,

Sunday, January 08, 2012

Persistence Tour in Deinze met o.a. Suicidal Tendencies

Zoals elk jaar komt opnieuw de grootste hardcore tour van het jaar naar
België. Vorig jaar was dit voor de 1ste keer in de Brielpoort te Deinze.
Dit bleek een groot succes waardoor besloten werd om ook dit jaar Deinze
aan te doen. Het programma is enorm sterk én gevarieerd. De topnamen zijn natuurlijk Suicidal Tendencies, die zo'n 30 jaar terug alles op z'n kop zetten met hun cross over van trash en punk en clips die werden opgepikt door MTV als eerste in het genre. En niet enkel Suicidal komt steeds met een waanzinnige live set, ook Biohard en Terror zijn pure live bands. De veteranen van Biohazard brengen al jaren een geslaagde mix tussen hardcore, punk, trash metal en hiphop. Terror houdt het daarentegen enorm puur... ongezouten hardcore met de beste en meest opzwepende frontman 'Scott Vogel' van het moment. De rest van de line up ontdekt u hieronder:

SUICIDAL TENDENCIES (USA)
BIOHAZARD (USA)
TERROR (USA)
WALLS OF JERICHO (USA)
LIONHEART (USA)
CRUSHING CASPERS (GER)
NASTY (GER/B)
FALLBRAWL (GER)
NOTHINGNESS (FR)

VRIJDAG 20 JANUARI 2012 | 17u
BRIELPOORT DEINZE
Tickets: 24 EUR via www.HEARTBREAKTUNES.com , 0900 00 600 en FNAC winkels
Officiële website: http://www.persistencetour.de

Labels: ,

Wednesday, December 21, 2011

OCMW Sint-Niklaas heeft een tekort van 883.500 euro op personeelsbudget

De personeelsuitgaven van het OCMW Sint-Niklaas swingen de pan uit. Op een totaal budget van 32.400.000 euro blijkt er een tekort van 883.500 euro. Yvan De Bruyne, OCMW-raadslid voor Open VLD, wil een verklaring hoe dit tekort is ontstaan en hoe we de personeelsuitgaven onder controle houden in de toekomst. Open VLD'er Yvan De Bruyne luidt de alarmbel. Ik informeerde naar deze zorgwekkende situatie, maar het bestuur laat me op mijn honger zitten. Niemand schijnt te weten vanwaar deze ontsporing van de personeelsuitgaven."

De financiële situatie van het OCMW is verontrustend, de budgettaire marge wordt heel klein. Het OCMW heeft alle reserves -in 2008 was er een overschot van 828.000 euro, in 2010 zelfs 1.181.000 euro- opgesoupeerd in 2011. " Ik hou mijn hart vast voor onvoorziene uitgaven, zeker gelet op de lopende bouwprojecten die een groot risico aan meerkosten inhouden;" zegt het Open Vld-raadslid.

Absenteïsme
Volgens De Bruyne kan de ontsporing van het personeelsbudget deels te wijten zijn aan het vrij groot absenteïsme. Nochtans was het aanpakken van het absenteïsme een aandachtspunt van het huidig bestuur in de beleidsnota van 2008-2012.Maar vier jaar later staan we nog even ver en loopt het absenteïsme in sommige diensten op tot 15%. De inschakeling van een extern bureau, kostprijs 15.000 euro, zou een oplossing moeten bieden. Het raadslid dringt aan op een personeelsplan met toekomstvisie.

Leefloon
Niettegenstaande vele inspanningen om mensen met leefloon of bijstand toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt is het resultaat bedroevend, amper 8% komt terecht op de reguliere arbeidsmarkt na een tewerkstelling in de sociale economie van het OCMW. De samenwerking met privébedrijven en de VDAB moet geoptimaliseerd en versterkt worden. Het kan en mag niet de bedoeling zijn deze moeilijke doelgroep van het ene noodstatuut naar een ander vervangingsinkomen te leiden.

Sociaal Huis / Administratief Centrum
In 2012 hoopt men te starten met de bouw van het Sociaal Huis/Administratief Centrum op de Baenslandsite (vroegere Gerda), kostprijs 11.75 miljoen euro! Het Open VLD-raadslid betreurt dat men een unieke kans mist en de opportuniteit om alle sociale diensten van onze Stad onder te brengen onder één dak. Geen versnippering van het Sociale netwerk over de ganse Stad maar één plaats waar men terecht kan voor zijn noden en vragen. Het gevoel dat onderliggende politieke motieven een rol spelen is groot. Het raadslid heeft ook vragen over de onduidelijke financiering. Enerzijds wil men een lenig aangaan van 8,55 miljoen, anderzijds 3 miljoen bekomen uit de verkoop van gronden. Op de vraag of hier aan de "gouden gronden" In Sinaai ( de sportvelden aan het Rusthuis) wordt gedacht kreeg hij geen antwoord. Het vermoeden van is groot, maar ontoelaatbaar.

Labels: ,

Saturday, October 29, 2011

Ladys night@eurotuin

Speciaal voor drukbezette dames die hun kerstshopping graag op tijd organiseren, of voor drukbezette dames die simpelweg houden van een gezellige ladies only avond stelt Eurotuin voor: een avond met heel veel kerst- en beauty-ideeën, kortingen en een goodiebag, een vleugje muziek, hapjes en drankjes. 
Toegang om 19u. of 20.30u., Eurotuin, Fraterstraat 111 in Merelbeke en Gaversesteenweg 222 in Deinze.Let wel : vooraf inschrijven is verplicht op www.eurotuin.be
Zonder toegangskaart geen toegang.

Labels: ,

Saturday, September 17, 2011

Deinze viert 24ste editie van de Dag van de Klant.

Voor de vierde maal is Deinze uitverkozen door Unizo Nationaal als Dagstad voor Oost-Vlaanderen. Na het enorme succes van de vorige edities, pakken ze dit jaar opnieuw uit met een resem activiteiten en feestelijkheden, waar jong en oud plezier zullen aan beleven. De dag start met een stevig ontbijt voor de deelnemende zelfstandige ondernemers aan boord van ‘De Schipperin op de Leie’. Coördinator Frédéric Herpol: “In de voormiddag sturen wij onze promoteams in BMW-luxewagens naar alle deelgemeentes van Deinze, waar ze de deelnemende handelaars bezoeken en attenties uitdelen aan hun klanten. In de namiddag wandelen zij door de straten van het centrum en delen er naast de attenties ook kleurrijke heliumballons uit. Midden in het centrum, op het Sint-Poppoplein, zal in samenwerking met Team Adventure, Surfing Deinze en de Scouts van Deinze animatie voor jong en oud gehouden worden”.

Twee edities lang kon men geen gebruik kunnen maken van het plein door het archeologisch onderzoek en de daarop volgende heraanleg van de Leiedam. Aan de boorden van de Leie komt nu een groot zwembad ‘Walking waterballs’. Elkeen mag zich wagen om in een reuze bal te kruipen en te trachten op het water te lopen. We voorzien een parcours met kleine fietsjes en een reuze vijver om eendjes te vissen waarmee lekkere prijzen kunnen gewonnen worden. In samenwerking met de Academie voor Muziek, Woord en Dans wordt u op het Sint-Poppoplein een optreden aangeboden ter gelegenheid van hun 125e verjaardag. Deze kunstzinnige en vriendelijke ‘explosie’ duurt van 11 uur tot 12.30 uur. Aan onze infobalie zal elkeen kunnen genieten van een glas wijn of een frisdrank.
Info: www.unizodeinze.be

Labels: , ,

Friday, August 19, 2011

UGent heeft nog studentenkamers in de aanbieding

Na eerdere berichten in de media over een schaarste aan studentenkamers, laat de UGent weten dat in haar studentenhomes nog kamers beschikbaar zijn voor het volgende academiejaar. Na afloop van de tweede examenperiode zal het aanbod bovendien nog toenemen. In september worden drie van de vier nieuwe studentenhomes op de Kantienberg in gebruik genomen. Dat brengt het totale aantal kamers en studio’s dat de UGent aan haar studenten aanbiedt op bijna 2.000.

Bij de dienst Huisvesting liepen voor het nieuwe academiejaar ruim 100 aanvragen van Belgische studenten meer binnen dan vorig jaar. Alle beursstudenten die een aanvraag indienden, konden worden geholpen. Daarna kwamen de niet-beursgerechtigden aan de beurt. Toch zijn op dit moment nog 50 kamers beschikbaar, vooral in Home Boudewijn (bij het UZGent) en in Home Astrid (aan De Sterre). Bovendien komen na afloop van de tweede zittijd nog heel wat kamers vrij van studenten die afstuderen of hun studies stopzetten. Daartegenover staat dat op dat moment ook nog studenten op zoek gaan naar een kamer, omdat ze van hun ouders pas op kot mogen eens ze geslaagd zijn. Ook deze late beslissers kunnen dus nog in de studentenhomes van de UGent terecht.

Geïnteresseerden kunnen hun aanvraag richten tot mevr. Radia Saouti, tel. 09 264 71 14 of via mail Radia.Saouti@UGent.be

Labels: ,

Saturday, July 23, 2011

Grootste zonnepanelenparking van België biedt plaats aan 3200 auto’s

Zonnecentrale Limburg NV en de logistieke groep Hödlmayr op het industriepark Overhaem in Tongeren zijn klaar met de bouw van een zonnepanelenpark. De panelen zijn geïntegreerd in car ports die op het terrein van Hödlmayr staan opgesteld. Daarmee is een zonnepanelenparking gecreëerd die in totaal 3200 wagens onderdak biedt. Het gaat om de grootste in de Benelux en wellicht één van de grootste parkeerterreinen wereldwijd overdekt met PV panelen. De parking van Hödlmayr is 142.000 m² groot en wordt gebruikt voor het tijdelijk parkeren van nieuwe auto’s. Door de realisatie van het zonnepanelenproject wordt bijna een kwart van dit immense terrein overdekt met zonnepanelen. De panelen zijn gemonteerd op het dak van car ports. Een bijkomend voordeel is dat de panelen de wagens beschermen tegen hagelschade, een niet onbelangrijk nevenaspect gezien de recente gebeurtenissen op verschillende locaties in België. Met de bouw komt een aaneengesloten zonnecentrale tot stand die op wolkeloze dagen een piek heeft van 4536 kW. Over een heel jaar gemeten wordt de opbrengst geschat op meer dan 4.000 MWh. De bouw van de centrale nam amper 10 weken in beslag.

Deze zonnecentrale past volledig in de toekomstvisie van Group Machiels en LRM, de groepen achter Zonnecentrale Limburg NV. Volgens Patrick Laevers, COO van Group Machiels, heeft Group Machiels grote interesse om in de toekomst te werken aan de ontwikkeling van zogenaamde virtuele powerplants. “Dat zijn clusters van relatief kleine energiebronnen die het mogelijk maken om de energievoorziening in de toekomst volledig met duurzame energie te dekken. Centrales zoals die op de parking van Hödlmayr, zullen daarbij een sleutelrol vervullen, ” aldus Patrick Laevers. Dezelfde sleutelrol zullen dergelijke centrales ook gaan spelen bij de uitbouw van snellaadinstallaties voor elektrische voertuigen. “Ook dat is een ontwikkeling die we op de voet volgen, “ zegt Patrick Laevers. Volgens Chris Posen, Algemeen directeur van Hödlmayr in België, is dit project een voorbeeld van een win-win situatie. “Aan de ene kant bieden wij onze klanten een bijkomende service aan door hun voertuigen onder een afdekking te plaatsen. Aan de andere kant doen we dit door middel van zonnepanelen en leveren we een duurzame bijdrage aan het milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde. Op deze wijze kunnen we Hödlmayr voorzien van groene stroom en kunnen we nu reeds anticiperen op de komst van meer elektrische wagens die we aldus met groene stroom kunnen opladen.”

Burgemeester Patrick Dewael van Tongeren is tevreden dat dit project in zijn stad tot stand is gekomen. “In de toekomst moet een toenemend deel van onze energievoorziening uit niet-conventionele hoek komen,” zo stelt Patrick Dewael. “De klassieke minerale bronnen zoals olie, gas en steenkool worden zeldzamer en dus ook altijd maar duurder. De tijd is rijp voor een nieuwe benadering waar iedereen aan meehelpt. En in dit geval hangen de mogelijkheden bijna letterlijk boven ons hoofd. Energie uit zonlicht is bovendien hernieuwbaar waardoor de ecologische voetafdruk bijna nihil is.” Voor de bouw van de zonnecentrale bij Hödlmayr is 14,2 miljoen euro uitgetrokken. Met een capaciteit van 28 MWpiek is Zonnecentrale Limburg NV marktleider op het vlak van zonneparken in de Benelux.

Labels: , , , , , ,